تعمیر و سرویس دستگاههای جوش پلی اتیلن بارینکو

سرویس دوره ای دستگاههای جوش پلی اتیلن تعمیر قطعات هیدرولیکی و الکترونیکی و تعویض قطعات مصرفی کالیبراسیون دستگاهها بهینه سازی و به روز رسانی دستگاهها مطابق آخرین محصولات تولیدی

توضیحات خدمت

این شرکت با توجه به سابقه بیش از ده سال در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاههای جوش پلی اتیلن آمادگی انجام سرویس های عادی و دوره ای و یا به روز رسانی محصولات تولیدی خود یا سایر شرکتها را دارد.

خدمات ما شامل تعمیر قطعات هیدرولیکی و الکترونیکی، تعویض قطعات مصرفی نظیر مهره ها، بهسازی هیتر و اعمال پوشش تفلون مجدد، کالیبراسیون دستگاهها ، بهینه سازی و به روز رسانی دستگاهها مطابق آخرین محصولات تولیدی و تعمیرات جزیی تا کلی می باشد.