اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی در استان قزوین
برگزاری کارگاه آموزشی در استان قزوین

واحد اموزش گروه صنعتی بارینکو در دیماه 96 اقدام به برگزاری دوره اموزش جوش لب به لب لوله های پلی اتیلنی در استان قزوین نمود. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی اموزش دوره اهدا شد.

6 سال قبل ادامه مطلب...